O textech

I. Před Kružením

Tato raná tvorba obsahuje pokusy o sci-fi (1997) a dále většinou nedokončené prózy,
často spíše úvahy s oddílovou nebo křesťanskou tématikou. (1999)

IIa. sbírka Kružení (cca 6/2000 až 5/2002)

Povědomí o tomto tvůrčím období získáte nejlépe přečtením poznámek pod čarou,
které jsou v obou verzích kružení zde uveřejněných.

IIb. 4/2002

Za zmínku určitě stojí dramaráma Jaro v Paříži pro dva herce, které naleznete
v nejnovějším výboru.

IIIa. sbírka Bloudovy zápisky (6/2002 až 2/2003)

Bloudův svět je rozsáhlý a složitý... a lze označit za těžiště tvorby. Pokud vás
zajímají jeho počátky odkazuji opět na nejnovější výbor, kde naleznete historii vzniku,
kterou z počátku psal.

IIIb. sbírka Vyznání (kompilace 1/2003)

Krátké a všeříkající (doporučuji přečíst).

IV. posmrtná sbírka Výbor z díla

Výbor z díla obsahuje nevydané/nezařazené práce z 8/2002 až 3/2003 a Jaro v Paříži.
Doporučuji přečíst, protože obsahuje zásadní dílka, od sepsání vlastního epitafu (1/2003),
po 4 Zpěvy nemocniční napsané v nemocnici po sebevražedném pokusu
(uveřejněno na Písmákovi).

Pro detailnější informace vás odkazuji na svůj e-mail.

[zpět]